Facebook

Warsztaty ekologiczne

Pakiet Warsztaty Ekologiczne

ZIELONE PRZEDSZKOLA – EKOLOGIA, PRZYRODA, TRADYCJA

warsztaty ekologiczne

Oferta skierowana do grup przedszkolnych.
Obejmuje zajęcia teoretyczne poświęcone tematyce ekologicznej, przyrodniczej i kulturowej.
Część teoretyczną uzupełniają  zajęcia w terenie w tym zwiedzanie obiektu małej elektrowni wodnej i wycieczki do żeremi bobrów. Zajęcia te mają na celu nauczenie obcowania z przyrodą i pobudzenie wrażliwość i świadomości ekologicznej. Efektem jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska,  oraz kształtowanie postaw proekologicznych

Propozycja programu:

 • Prąd i Woda
  Celem pierwszej części warsztatu jest przybliżenie dzieciom znaczenia małych elektrowni wodnych jako odnawialnych źródeł dzięki ki którym produkowana jest energia elektryczna, oraz jako miejsca będącego „skansenem technicznym”. W trakcie prezentacji multimedialnej dzieci dowiadują się o znaczeniu wody dla człowieka i środowiska naturalnego, zapoznają się z procesem produkcji prądu w małych elektrowniach wodnych, oraz uświadomią sobie konieczność oszczędzania energii elektrycznej. Dodatkowo zapoznają się ze specyfiką obiektów małych elektrowni wodnych, jako miejsc będących zabytkami przemysłu i techniki, stanowiącymi dziedzictwo kultury technicznej.
  Na zakończenie uczestnicy zostaną oprowadzeni przez przeszkolony personel po obiekcie małej elektrowni wodnej.
 • Tropem Bobra
  Kolejna część warsztatu służyć będzie przybliżeniu dzieciom wiedzy o życiu i zwyczajach bobrów.
  Jej celem jest uświadomienie dzieciom znaczenia bobra w przyrodzie,  pokazanie że nie tylko  ludzie  przyczyniają się do zmian środowiska przyrodniczego, oraz uświadomienie na przykładzie tamy bobrowej że zwierzęta również zajmują się tworzeniem obiektów które posiadają takie same funkcje jak budowle człowieka.
  Prezentacja multimedialna połączona jest z wycieczką do żeremi bobrów (oddalona ok 500 metrów)
  Na zakończenie zajęć, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w warsztatach który będzie  przypominał o znaczeniu odnawialnych źródeł energii oraz potrzebie ochrony środowiska naturalnego.

Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze trwają ok. 90 min.

Ich koszt to 22 zł od uczestnika. W cenę wliczona jest prezentacja multimedialna, wycieczka piesza do żeremi, oprowadzanie z przewodnikiem po małej elektrowni wodnej, certyfikat dla każdego małego uczestnika.
Na życzenie istnieje możliwość przygotowania posiłku, zarówno w formie słodkiego poczęstunku, jak i ciepłego obiadu ze specjalnym menu dla dzieci.

Grupa powinna liczyć 20-40 osób.

Zajęcia prowadzone są w Pensjonacie „Bobrowy Dwór”.
Pensjonat posiada pełne zaplecze gastronomiczne i noclegowe.
Bezpośrednie sąsiedztwo z obiektem małej elektrowni wodnej oraz nieduża odległość od terenu aktywności bobrów gwarantuje zapewnienie sprawnego zwiedzania i zachowania bezpieczeństwa przez cały czas trwania warsztatów.

Na życzenie istnieje możliwość zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych.

W celu omówienia szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego, lub mailowego.

Bobrowy Dwór
Smrock - Dwór 16 A,
06 - 220 Szelków
 • (29) 717 62 15
 • (29) 717 61 83

Nr konta bankowego PEKAO S.A.
Ireneusz Łachacki
06-220 Szelków,
Smrock - Dwór 16 A

Oddział w Makowie Mazowieckim
76 1240 5325 1111 0010 4668 3268